מדיניות פרטיות

בית הספר להייטק (להלן: ביה"ס להייטק) פועל תחת המרכז ללימודי חוץ והכשרת מנהלים באוניברסיטת רייכמן (לשעבר הבינתחומי הרצליה) ותחת הישות המשפטית של חברת מפעלות המרכז הבינתחומי הרצליה בע"מ, ח.פ ,511781627 מרחוב האוניברסיטה ,8 הרצליה (להלן: "מפעלות"/"אנו.)

אנו מחויבים לטפל בנתונים אישיים בהגינות ובשקיפות. מדיניות פרטיות זו חלה על משתמשי האתר (מועמדים) ומשתתפים (שיתקבלו לתוכנית) של תכנית ההכשרה (כפי שתפורט בהמשך.) מפעלות, שתחתיה פועל המרכז להכשרת מנהלים, מציעה תכניות הכשרה למקצועות ההייטק "(תכנית ההכשרה,)" בשיתוף פעולה עם חברות מובילות מהמשק "(חברות התוכנית.)" תוכניות ההכשרה המגוונות יכללו קורסים והכשרה מקצועית למקצועות ההייטק. בחלק מהתוכניות יתקיימו גם גם קורסי ליבה אקדמיים

(להלן: "שירותים.)" אנו, בשיתוף פעולה עם חברות התוכנית, שותפים להתוויית התוכנית ולתהליכי המיון.

בנקודת הקצה חברות התוכנית עשויות להציע משרות רלוונטיות לתלמידי תוכניות ההכשרה.

 

מדיניות פרטיות זו מתארת כיצד מפעלות אוספת ומעבדת מידע אודות אנשים (להלן: "משתמש," "אתה")

אשר עושים שימוש באתר של תכנית ההכשרה ("האתר") ובשירותים שלנו. באשר לאתרי אינטרנט אחרים, למשל אתרים המופעלים על ידי חטיבות, פקולטות, מחלקות או יחידות אחרות, יתכן ותהא מדיניות פרטיות שונה שתספק מידע נוסף בנוגע לפעילויותיהם, אשר תוסיף או תחליף מדיניות פרטיות זו.

 

מדיניות הפרטיות שלנו מפרטת:

 • איזה מידע אנו אוספים ומדוע אנו אוספים אותו.
 • כיצד אנו משתמשים במידע זה.
 • זכויותיך ביחס לאיסוף מידע כאמור.

באמצעות שימוש באתר ובשירותים שלנו, אתה מסכים למדיניות פרטיות זו.

איסוף מידע

תשומת ליבך כי היקף מדיניות פרטיות זו מוגבל אך ורק למידע שנאסף על ידי מפעלות באמצעות שימוש על ידך באתר ובשירותים שלנו. ייתכן שחלק מהמידע ייאסף באופן אוטומטי, וחלק ייאסף כשתיצור קשר עם האתר שלנו או תשתמש בשירותנו. סוג המידע העשוי להיאסף באופן אוטומטי הוא מידע לא-אישי, שייאסף באתר ובשירותים שלנו, הכולל את משך שהייתך באתר, את התוכן אליו ניגשת באתר, את התדירות וההיקף של שימושך באתר ומידע על המחשב והחיבור לאינטרנט שלך, כולל מערכת ההפעלה שבה אתה משתמש וסוג הדפדפן.

ניתן גם לאסוף מידע שממנו ניתן לזהות אותך באופן אישי (להלן: "מידע אישי".) אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי כאמור למגוון מטרות שונות בהתאם לבסיסים החוקיים השונים החלים והמצדיקים את עיבוד המידע שעליך. נרחיב להלן לגבי סוגי המידע האישי שאנו אוספים בעת השימוש שלך באתר ובשירותים שלנו, כמו גם לגבי הבסיס החוקי התומך באיסוף ושימוש על ידינו במידע האישי שלך.

סוג המידע האישי שנאסף

 בהיותך מועמד או משתתף של התוכנית, אנו רשאים, בין יתר המידע, לאסוף לגביך את האמור להלן:

א.  שאלון מועמדות: אם אתה מעוניין להתמיין לתוכנית ההכשרה, תידרש למלא שאלון ("שאלון מועמדות") בו נאסוף את המידע הבא:

–  רקע אישי: כגון שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון נייד, האם אתה אזרח ישראלי, מספר

תעודת זהות, מגדר, תאריך לידה, ארץ לידה, ארץ מגורים נוכחית, מדינת לאום, מסמך קורות חיים, פרופיל לינקדין, ידע בשפות וכו.'

–  פרטי קשר: כגון מען, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ליצירת קשר.

–  מנהלי: כגון תיעוד פניות, תיעוד תהליך המועמדות ללימודים, מספר משתתף, תמונה ומספר תעודת זהות.

–  מסמכי ציות: כגון העתקי דרכונים, ויזות וכל מסמך אחר הנדרש לצורך אישור המעמד המשפטי שלך, מסמכים רפואיים ומסמכי בטיחות (היערכות ודוחות תאונה.)

–  רקע אקדמי: כגון מספר יחידות בגרות במתמטיקה ובשפה האנגלית בתיכון, האם בתיכון לקחת חלק בשיעורים מתחומי המדע, טכנולוגיה, והנדסה, האם נבחנת במבחן פסיכומטרי, תארים אקדמיים, קורסי אונליין שהשתתפת בהם וכו.'

–  רקע מקצועי: כגון דירוג הידע שלך בתכנות, רקע תעסוקתי, ציפיות תעסוקתיות וכו.'

–  דרישות תכנית ההכשרה: כגון יכולתך להתחייב לדרישות המוכתבות על ידי תכנית ההכשרה וכו.'

–  רב גוניות: כגון האם אתה משתייך לקבוצת מיעוט וכו.'

–  מידע פיננסי: כגון פרטי חשבון בנק, תיעוד תשלומים, בקשות למימון והלוואות, חובות למפעלות ומידע ותיעוד הולמים הנדרשים לשם חיוב שכר לימוד או כדי להעריך את הזכאות לקבלת הלוואות, מענקים, מלגות לימוד ומלגות סיוע, למשל נסיבות משפחתיות או אישיות, מידע פיננסי, מסמכים רלוונטיים וראיות תומכות.

–  מידע היסטורי: כגון היסטוריית לימודים ותעסוקה שלך (מקומות שנכחת או עבדת בהם,) קורסים שהשלמת, מועדי לימוד ותוצאות מבחנים.

–  מידע אישי רגיש: כגון מוצא גזעי או אתני, אמונות דתיות או דומות, נטייה מינית (מעובד לצורך החזרים לפי דין או שירותי תמיכה רלוונטיים למשתתפים,) מידע רפואי בקשר למתן ייעוץ, תמיכה ורווחה ככל שיוצעו על ידי מפעלות, כולל מסמכי ייעוץ, מידע רפואי לשם סיוע במתן התאמות סבירות או מידע רפואי לצורך השתתפות בפעילות ספורטיבית וכו.'

–  מסמכי הערכה אקדמיים: כגון לוחות זמנים, רישומי נוכחות, פרטים לגבי מבחנים שבוצעו, נסיבות מקלות אישיות, ציונים ערעורים, תלונות, פרסים וכו.'

–  מידע משמעתי: כגון רישומים לגבי הפרות של נהלים ותקנות של מפעלות, חקירות, תצהירי עדים, ראיות ופעולות שננקטו.

–  מידע ליצירת קשר בשעת חירום: מידע לגבי האדם שעימו אתה מעוניין שניצור קשר במקרה חירום.

–  מידע אבטחתי: כגון תמונות מצלמות אבטחה, וכניסה למערכות של מפעלות ו/או אוניברסיטת רייכמן.

 

ב. טופס בחינת זכאות למלגה: אם אתה מעוניין בקבלת מלגה וסבור כי על סמך נתוניך האישיים אתה זכאי לקבל מלגה, תידרש למלא טופס בקשת מלגה ולצרף מסמכים נוספים באמצעותם

נאסוף את המידע הבא:

–  רקע אישי: כגון שם מלא, כתובת מגוריך, כתובת דואר אלקטרוני, וטלפון נייד.

–  רקע סוציו-אקונומי: כגון סטטוס משפחתי של הוריך, מספר אחים ואחיות קטינים מתחת לגיל,21 פירוט ההכנסות שלך, סכום יתרת תנועות עו"ש, סכום קצבה, תלושי משכורת של כל אחד מהוריך, סטטוס מגורים (שכירות או בעלות בדירה,) סטטוס מגורי הוריך (שכירות או בעלות בדירה,) האם קיים רכב ברשותך, וכו.'

–  צירוף מסמכים משלימים: כגון דו"ח תנועות עו"ש מחשבון הבנק שלך, תלושי שכר שלך ושל הוריך, דו"ח שומה (לעצמאים,) אישור בלתי מועסק, חוות דעת ארגון מלווה וכו.'

 

ג.  יצירת קשר: אם אתה מעוניין ליצור עמנו קשר בנוגע לתוכניות ההכשרה, בין אם להגשת מועמדות או לצורך שיתוף פעולה עסקי כנציג מטעם חברה מסחרית, אנו נאסוף ממך את שמך המלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, השכלתך (מועמד,) שם החברה ותפקיד (שיתוף פעולה עסקי,) ותוכן פנייתך.

 

ד. מידע אנונימי: ככל המותר על פי הדין החל, אנו רשאים לצרף את סוגי הנתונים השונים שאנו אוספים ממך עם סוגי נתונים אחרים שאנו אוספים ממך, ממקומות העסקים והשותפים העסקיים האחרים שלנו. איסוף זה יתבצע באופן אנונימי ומצטבר ובצורה שלא מזהה אותך באופן אישי לרבות באמצעות העברת מידע שעבר גיבוב .)“hashing”( כמו כן, יתכן ונעביר לצדדים שלישים נתונים אנונימיים ו/או אגרגטיביים ו/או אשר אין בהם כדי לזהות אותך באופן סביר. מידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר זה, ישמש לשיפור השירותים שלנו ולהצעת תכניות אקדמיות ואפשרויות עתידיות שרלוונטיות לך.

המטרות שלמענן מעובד המידע האישי שלך

 .1  ביצוע חוזה איתך

המידע האישי שלך נדרש לצורך הפעילויות שלהלן, הנחוצות לצורך ביצוע החוזה שלנו איתך או כדי לנקוט צעדים לפני התקשרות בחוזה שיבסס את המעמד שלך כתלמיד בתוכנית ההכשרה.

אנו נעבד את המידע האישי שלך לצורך:

 • הרשמה ותגובה לפניותיך, עדכונך לגבי נושאים רלוונטיים שהבעת בהם עניין והזמנתך לאירועים של מפעלות.
 • קבלה, ניהול והערכה של מועמדותך, על בסיס שאלון מועמדות אותו אתה נדרש למלא, כולל הזמנתך לימי הערכה והיכרות ולצורך הערכת עמידתך בדרישות לתוכניות ההכשרה.
 • ניהול ובחינת מועמדותך והרשמתך.
 • בחינת זכאותך לקבלת מלגה.
 • התכתבות איתך ביחס לפנייתך ו/או מועמדותך, בנוגע לתוכנית ההכשרה באמצעות דף "צור קשר."
 • התכתבות איתך ביחס לפניותיך או מועמדותך בנוגע לאירועים או שירותים קשורים רלוונטיים כלשהם.
 • ניהול ומינהל של מועמדותך והרשמתך.

עם הגשת מועמדותך לתוכנית ההכשרה באמצעות שאלון מועמדות ו/או פנייה באמצעות דף "צור קשר," אנו נעבד את המידע האישי שלך לצורך ביצוע חוזה איתך לפיו מפעלות תספק לך את שירותיה האקדמיים ו/או העסקיים.

לשם כך, אנו נעבד את המידע האישי שלך לצורך:

 • מינהלות, לרבות רישום, תשלומי שכר לימוד, אספקת חומר לימודי, בניית מערכת לימודית, בחינת התפתחות אקדמית, סיוע בהשמה מקצועית ככל שיוצע על ידי מפעלות, ארגון מבחנים והפקת גיליונות ציונים ותעודות.
 • ניהול מדיניות, כולל ערעורים, תלונות, משמעת והתנהגות בלתי הולמת.
 • לצורך אספקת שירותי מחשוב, גישה למערכות המידע ורישום במערכות צד שלישי.
 • מתן גישה למתקנים ולשירותים שמספקת מפעלות וניהול השימוש שלך בהם כדוגמת, חנייה, כניסה לספרייה וכו.'
 • פיקוח על מעורבותך בפעילויות ומערכות הלמידה וההוראה הקשורות ללימודיך (נוכחות, שימוש בסביבת למידה וירטואלית, וכו.)'

 

.2  האינטרס הלגיטימי של מפעלות

בין אם אתה מועמד או משתתף בתוכניות ההכשרה, נציג מטעם חברות התוכנית או נציג מטעם חברה עסקית המעוניינת לקיים שיתוף פעולה עמנו, עלינו גם לעבד את נתוניך לאור האינטרסים הלגיטימיים שלנו או האינטרסים הלגיטימיים של אחרים לאספקת שירותים מסוימים, שיפורם ושמירה על אבטחתם.

הדוגמאות כוללות, בין השאר, את שלהלן:

2.1 לספק לך מידע העשוי לעניין אותך;

 • אנו נשלח לך דיוור ישיר בקשר להטבות והזדמנויות המוצעות על ידינו או דרכנו.
 • אנו נשלח לך מידע אודות פעילות והצעות עסקיות שרלוונטיות אליך.
 • אנו נשלח לך מידע אודות תוכניות, פעילויות ואירועים של מפעלות והמרכז להכשרת מנהלים ולימודי חוץ שעשויים לעניין אותך.

2.2 שיפור ופיתוח השירותים והאתר של מפעלות;

 • שיפור ופיתוח השירותים שלנו והבנת המשוב באתר של מפעלות ומתן מידע נוסף לגבי מפעלות והתוכניות השונות המוצעות מטעמה.
 • ביצוע שוטף של סקירה ושיפור המידע המופיע באתר שלנו כדי להבטיח שהוא ידידותי למשתמש.
 • שיפור הניהול והמנהל של מפעלות ושמירה על ציות לנהלים הפנימיים שלנו.
 • עריכת סקרים ומחקר, בדיקת מאפיינים בפיתוח וניתוח המידע שיש לנו כדי להעריך ולשפר את האתר והשירותים שלנו.

2.3 שמירה על סביבה מאובטחת;

 • אימות ואישור זהותך ומניעת פעילות בלתי-מורשית או בלתי-חוקית.
 • שיפור הביטחון והבטיחות של האתר שלנו ומתקני מפעלות ו/או אוניברסיטת רייכמן (להלן: "האוניברסיטה.")
 • עריכת בדיקות אבטחה והערכות סיכונים.
 • מניעת או נקיטת צעדים נגד פעילויות שהן, או עשויות להיות, בהפרה של תנאי השימוש שלנו אוהדין החל.

.3  קבלת הסכמתך;

ייתכנו מצבים שבהם נבקש את הסכמתך כדי לעבד את נתוניך, למשל כאשר נבקש את רשותך לשתף מידע רגיש, או למשל כאשר נבקש ממך לנדב מידע לגבי עצמך באמצעות השתתפות בסקר. כמו כן, במידה ובהתאם לדין החל על ההתקשרות בינך לבין מפעלות, הבסיס החוקי היחידי או המתאים ביותר לעיבוד כלל המידע המתואר לעיל הוא הסכמתך, הרי שאישורך את מדיניות פרטיות זאת ו/או שימוש בשירותים המתוארים במדיניות פרטיות זאת מהווים את הסכמתך לאיסוף ועיבוד המידע כמפורט במדיניות זו.

.4  ציות לדינים חלים;

אנו עשויים לעבד את המידע שלך אם נסבור בתום לב, כי גישה, שימוש, שמירה או גילוי של המידע נחוצים

למפעלות באופן סביר כדי לציית לחובה חוקית ודין חל כלשהו. האמור עשוי לכלול:

 • ציות לדין, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית רלוונטיים כלשהם.
 • אכיפת תנאי השימוש שלנו, כולל חקירת הפרות אפשריות.
 • איתור בעיות הונאה, אבטחה או בעיות טכניות, מניעתן או טיפול אחר בהן.
 • הגנה מפני פגיעה בזכויות, בקניין או בביטחון של מפעלות ו/או האוניברסיטה, המשתמשים שלנו או הציבור, ככל הנדרש או מותר על פי כל דין חל.

גילוי מידע והעברת נתונים

אלא אם כן נקבע אחרת במדיניות פרטיות זו, אנו מנסים באופן סביר להבטיח, כי לעולם לא נחשוף במכוון חלק כלשהו מהמידע האישי שלך לצד שלישי כלשהו מבלי לקבל את רשותך, למעט כקבוע במדיניות פרטיות זו או ככל המותר או נדרש על פי דין.

כדי לקיים את החבויות או המטרות החוזיות והמשפטיות האחרות שלנו, אנו עשויים מעת לעת להידרש לחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים. כמו כן, אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך עם חברות הקשורות לתוכנית, אשר עשויות לקבל מידע אודותיך, ובין היתר, ללא הגבלה, מידע המופיע בשאלון המועמדות ופרטים על תפקודך בתוכניות ההכשרה. כמו כן, אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך עם חברות הקשורות למפעלות, או ספקי שירותים וצדדים שלישיים אחרים המסייעים במתן השירותים שלנו או חלק מהם, כגון שירותי שיווק, ניהול מידע, מחקר או תחזוקה. בפרט, על פי תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים,) תשמ"ו,1986- מפעלות חולקת את המידע שלך עם המועצה להשכלה גבוהה לפי הסמכויות המוקנות לה וכקבוע בדין. אנו עשויים גם לשתף את המידע שלך עם ספקי שירותי אנליטיקה לצורך שירותי אנליטיקה. ספקי שירותי אנליטיקה כאמור עושים שימוש בקוקיות(cookies) או מזהים (identifiers) אחרים שלהם במחשב שלך, ודרכם הם יכולים לאסוף מידע על השימוש שלך באתר ובשירותים שלנו. זה עוזר לנו לקבץ נתונים סטטיסטיים מצטברים לגבי יעילות האתר שלנו.

הצדדים השלישיים הנ"ל עשויים להיות ממוקמים במדינה שונה מהמדינה שלך, ואנו עשויים לשלוח להם מידע שנקבל. כאשר ספקי שירותים צדדים שלישיים כאמור יעבדו את המידע האישי שלך מטעמנו, אנו נבטיח שהם יעמדו בהתחייבויות הדומות לאלה המפורטות במדיניות פרטיות זו. אנו נבטיח גם שהם יעמדו בדרישות הפרטיות ואבטחת המידע שלנו, ויהיו רשאים להשתמש במידע האישי אך ורק לצורך המטרות שהצבנו. אנו נעביר את המידע האישי שלך תוך שימוש באמצעי הגנה ראויים ומתאימים, ותוך שימוש במגוון מנגנונים משפטיים, כולל חוזים, כדי להבטיח שהזכויות וההגנות שלך מועברות עם הנתונים שלך.

אנו רשאים גם להעביר את המידע שלך, כולל מידע אישי, בקשר למיזוג ארגוני, איחוד, מכירת נכסים קשורים או חטיבה ארגונית או שינויים מהותיים אחרים. יתר על כן, מידע אודותיך עשוי להימסר גם כדי לציית לכל חובה או חקירה או הליכים משפטיים תקפים, כגון צו חיפוש, צו זימון, חוק או צו בית משפט. אנו נמסור גם מידע מסוים במקרים מיוחדים, כגון אם תשתמש באתר או בשירותים שלנו לביצוע מעשה או מחדל שלא כדין או תבצע מעשה או מחדל כלשהו העלולים לפגוע במפעלות, בקניינה ובמוניטין שלה, או אם יהיה ניסיון לפגוע באבטחת האתר או איום פיזי או קנייני לך או לאחרים. הרשות המפקחת על פעילויות כאמור היא הרשות להגנת הפרטיות בישראל, וזכותך להגיש תלונה אליה או לכל רשות מפקחת רלוונטית אחרת.

 

אישור פרסום

 במסגרת התוכנית אנו עתידים לתעד את המשתתפים/ות (וידאו/סטילס.) באישור תקנון זה הנך מצהיר/ה בזה כי הנך מסכים/ה לפרסום תמונתך בנכסים הדיגיטליים במסגרת תכניות ביה״ס להייטק של גוגל ואניברסיטת רייכמן, וכי בעמוד בוגרים באתר בית הספר יופיע קישור לעמוד הלינדקאין שלך ביחד עם תמונתך. במידה ואינך מאשר/ת שימוש זה, יש לעדכן במייל בכתב את הנהלת בית הספר.

GRTech@runi.ac.il .

זכויותיך

 זכותך בכל עת לבקש לעיין במידע ולבקש לתקנו במידת הצורך. כדי לממש אפשרויות אלה אנא צור קשר עמנו בכתובת: GRTech@runi.ac.il

במדינות מסוימות, בפרט מדינות האיחוד האירופי או מדינות באזור הכלכלי האירופי (להלן: "ה,)"EEA- ייתכן שיוקנו לך זכויות מסוימות ביחס למידע האישי שלך. בכפוף לזכאות כזו, ייתכן שיהיו לך הזכויות שלהלן:

.1  לבקש תיקון של המידע האישי שלך כאשר המידע שיש בידינו לגביך שגוי או חסר.

.2 להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך למטרות שיווק ישיר. .3  להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך כאשר הבסיס החוקי שלנו לעיבוד כאמור הוא שעיבוד כאמור הכרחי לצורך האינטרסים הלגיטימיים שלנו.

.4 להתנגד לקבלת החלטות אוטומטיות (כולל פרופילאות ))profiling( בנסיבות מסוימות. .5  לבקש מחיקה של המידע האישי שלך בנסיבות מסוימות, כגון כאשר העיבוד אינו נחוץ עוד למטרה שאליה נאסף במקור, ואין שום סיבה משכנעת להמשך עיבודו או אחסונו על ידינו; .6  לקבל את המידע האישי שלך, או לבקש מאיתנו להעבירו לארגון אחר שמסרת לנו, שאנו מעבדים באמצעים אוטומטיים, כאשר העיבוד שלנו מבוסס על הסכמתך או הכרחי לצורך ביצוע חוזה איתך  באופן כללי, ביחס למידע שנאסף באתר ובשירותים שלנו, מפעלות מהווה Controller" "Data או בעל מאגר מידע. לכן, אם ברצונך לממש את הזכויות הנ"ל אנא צור עימנו קשר, ואנו נעשה את מירב המאמצים למלא את בקשתך.

אם ברצונך להגיש בקשה בנוגע לעניין כלשהו הנ"ל, אתה מוזמן ליצור עימנו קשר בכתובת:

GRTech@runi.ac.il

קוקיות (Cookies)

אנו רשאים להשתמש ב"קוקיות" ו/או בטכנולוגיות או בקבצים אחרים (יחד, להלן: "קוקיות)" כדי לזהות כיצד מבקרים משתמשים באתר. מידע מעקב מצטבר זה עשוי לשמש כדי לעזור לנו לשפר ולהעצים את חווית האתר עבור כל המשתמשים שלנו. בנוסף לכך, קוקיות משמשות להתאמת האתר להעדפותיך האישיות. קוקיות מכילות מידע כגון הדפים בהם ביקרת, משך הזמן בו שהית באתר, המיקום ממנו ניגשת לאתר ועוד. אם תעדיף שקוקיות לא יאוחסנו במחשב שלך, אתה רשאי לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שיחסום את רוב הקוקיות, או להסיר ידנית קוקיות שהונחו במחשב שלך. עם זאת, לאחר חסימת הקוקיות, ייתכן שלא תהיה לך גישה מלאה לכל המוצע באתר. מידע נוסף על קוקיות מצוי באתר

.www.allaboutcookies.org

 

Opt Out או Opt In 

אתה שולט תמיד בנתוניך, ואם תבחר לקבל מאיתנו מידע תוכל לשנות את דעתך בהמשך. אם, בכל עת, תרצה להפסיק לקבל מידע כאמור או לבטל את הסכמתך למאפיין מסוים ,)feature( אתה רשאי להודיע לנו על כך בכתב לכתובת .GRTech@runi.ac.il עם זאת עליך להיות מודע לכך, כי לא תמיד ניתן להסיר או לשנות לחלוטין מידע במאגרי המידע והשרתים שלנו, אף שתמיד נעשה מאמצים סבירים לעשות זאת על פי בקשתך.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

באתר זה עשויים להיות קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. לידיעתך, אתרי אינטרנט אחרים אלה אינם מכוסים במדיניות הפרטיות שלנו. מדיניות פרטיות זו אינה מכסה את נוהגי המידע המופעלים על ידי ספקים אחרים של מוצרים או שירותים, מפרסמים או אתרי אינטרנט אחרים, חברות או יחידים, שאינם בבעלותה או בשליטתה של מפעלות. אנו ממליצים שבעת לחיצה על קישור לאתר אינטרנט אחר, תקרא תמיד את מדיניות הפרטיות של אותו אתר לפני שתנדב מידע הניתן לזיהוי אישי.

אבטחת מידע

אנו מטמיעים תקנים מקובלים בשוק ואף אמצעים טובים יותר כדי להבטיח את האבטחה, הסודיות, השלמות והזמינות של מידע אישי שאנו מעבדים. אנו נוקטים באמצעי הגנה פיזיים, טכניים ומנהליים, ובודקים ומעדכנים אותם מעת לעת. אנו שואפים להגביל גישה למידע אישי על בסיס 'צריך לדעת' לצורך מתן שירותים עבורך. במקרה של פגיעה באבטחה, ננקוט את כל האמצעים הסבירים כדי למזער את הפגיעה. אף שנעשה כמיטב יכולתנו כדי להגן על מידע אישי, איננו יכולים להבטיח את אבטחת המידע המועבר לאתרנו, וההעברה היא על אחריותם הבלעדית של המשתמשים.

שמירת נתונים

 ככלל, מפעלות אינה מחזיקה במידע זמן ארוך יותר מהנדרש לשם אספקת שירותיה ולשם צרכיה העסקיים והחוקיים הסבירים. אם תבטל את ההסכמה לעיבוד נתוניך על ידינו, אנו נמחק את המידע האישי שלך ממערכותינו, אלא אם כן הנתונים נדרשים למפעלות לצורך ביסוס, הגשה או הגנה מפני תביעות משפטיות או שהם הכרחיים לביצוע השירותים המבוקשים.

פרטיות לילדים 

האתר אינו מיועד לילדים מתחת לגיל .16 איננו אוספים, ביודעין או במכוון, מידע לגבי ילדים מתחת לגיל .16

אם אתה מתחת לגיל 16 אינך רשאי להשתמש בשירות, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה הורית בהתאם. 

שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו

 אם יש לך שאלות כלשהן לגבי מדיניות פרטיות זו או הנוהגים המתוארים לעיל, אתה תמיד מוזמן לפנות

אלינו בכתובת GRTech@runi.ac.il.

עדכונים ושינויים במדיניות הפרטיות שלנו

 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לתקן או לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל עת. בעת שינוי המדיניות, נעדכן עמוד זה בהתאם. אנא קרא מדיניות פרטיות זו לעיתים קרובות כדי שתישאר מעודכן בנוגע למדיניות העדכנית שלנו.

הדין החל וסמכות השיפוט

 דיני מדינת ישראל, למעט כללי ברירת הדין שבהם, יחולו על מדיניות פרטיות זו, והיא תפורש לפיהם. אתה מסכים במפורש כי סמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל תביעה או תובענה הנובעות או קשורות למדיניות פרטיות זו תהיה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ישראל, בלבד.

 

דף זה עודכן בדצמבר .2022